Plex Media Server 1.27.2.5929

Plex Media Server 1.27.2.5929

Plex, Inc. – 92,1MB – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Plex Media Server là phần mềm miễn phí biến máy tính gia đình của bạn thành một trung tâm truyền thông đầy đủ tính năng, cung cấp quyền truy cập trực tuyến ngay lập tức vào thư viện phương tiện của bạn.

Tổng quan

Plex Media Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Plex, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Plex Media Server là 1.27.2.5929, phát hành vào ngày 06/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/02/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 1.27.2.5929, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

Plex Media Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 92,1MB.

Người sử dụng của Plex Media Server đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Plex Media Server!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Plex Media Server cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Plex, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản