Plex Media Server  1.13.5.5291

Plex Media Server 1.13.5.5291

Plex, Inc. – 61,5MB – Shareware –
5 Stars User Rating

Tổng quan

Plex Media Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Plex, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Plex Media Server là 1.13.5.5291, phát hành vào ngày 03/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/02/2011.

Plex Media Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 61,5MB.

Người sử dụng của Plex Media Server đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Plex Media Server!

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có Plex Media Server cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Plex, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại